News

Kontakt

Motorest a čerpacia stanica RS KYJOV

Motorest a čerpacia stanica RS KYJOV
Pusté Pole 81
065 41 Ľubotín

Telefónny kontakt: +421915 392 540

E-mail: rskyjov@rskyjov.sk

Zodpovedný vedúci:                   Tel.:                         E-mail:
Bc. Radoslav Kindja +421907 424 005
kindja.radoslav@gmail.com
 


ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ “KYJOV“, s.r.o.

ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ “KYJOV“, s.r.o.
Kyjov 248
065 48  Šarišské Jastrabie


Telefónny kontakt: +421908 660 411

E-mail: rskyjov@slnet.sk

Konateľ spoločnosti:                  Tel.:                         E-mail:
Ing. Milan Semančík
+421905 612 308
msemancik@slnet.sk

Vedúci ekonomického úseku:    Tel.:                         E-mail:
Anna Semančíková
+421907 078 141 semancikova@slnet.sk

Vedúci rastlinnej
a živočíšnej výroby:                 
Tel.:                         E-mail:
Michal Petrík
+421905 537 109
mpetrik@slnet.sk

Vedúci strediska pridruženej
výroby a výroby peletiek:        
Tel.:                         E-mail:
Michal Semančík
+421905 537 110
semancikm@slnet.sk

Vedúci strediska
obchodu a služieb:                    
Tel.:                         E-mail:
Bc. Radoslav Kindja +421907 424 005 kindja.radoslav@gmail.com